VJ-1938TX

  • Print
Value Jet1938TX เครื่องพิมพ์ผ้าแบบไดเร็ก พัฒนาระบบในประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างระบบการพิมพ์ที่
แม่นยำและคมชัด เครื่องหน้ากว้าง 75” (1910 มม) สามารถพิมพ์ผ้าได้หนาสุด 3.5 มม. ความเร็วใน
การพิมพ์ภาพระดับคุณภาพได้ถึง 40 ตร.ม./ชั่วโมง